Bent u verzekerd als er geen rookmelder is geïnstalleerd?

Hoewel dit sinds het besluit van 8 maart 2015 verplicht is in panden bestemd voor bewoning, wordt nog niet altijd een rookmelder geïnstalleerd. In geval van brand, hoe zit het dan met de verzekering?


Korte reminder over de geldende wetgeving

Sinds het besluit van 8 maart 2015 moeten alle panden bestemd voor bewoning verplicht zijn voorzien van een rookmelder. Volgens de laatst bekende cijfers voldoet ongeveer 80% van de woningen aan deze verplichting. De sociale woningen zijn goed voorzien maar in tweede huizen en particuliere woningen is deze apparatuur wat minder vaak aanwezig.
Het blijkt echter dat de autonome rookmelders en -alarmen bijna 400 levens per jaar besparen.
Voor de goede orde wijzen wij er nogmaals op dat het de verantwoordelijkheid van de eigenaar is om een rookmelder te installeren. Maar het is aan de bewonder van het pand om te letten op onderhoud en het goede functioneren van het apparaat. Deze moet ook zorgen voor vernieuwing zolang hij de ruimte bewoont.
De bewoner (huurder of eigenaar) moet de verzekeraar inlichten zodra de installatie van een rookmelder en -alarm een feit is.


Wat zijn de beste plaatsen om een
​​rookmelder te installeren?

De melder wordt bij voorkeur gemonteerd in de overloop/de doorgang naar kamers. Wanneer in de woning geen doorloop aanwezig is (in studio's bijvoorbeeld), moet de melder zo ver mogelijk van de keuken en de badkamer worden gemonteerd.
Hij moet stevig aan het plafond worden bevestigd ver verwijderd van stoom en rook (kookdampen en stoom).
In woningen of appartementen met meerdere verdiepingen is het raadzaam om op elke verdieping een ​​melder te installeren.


Rookmelder en de verzekering

Artikel L129-8 van het wetboek bouw en woningen stelt dat de bewoner de installatie van een rookmelder moet melden bij de verzekeraar bij wie deze een brandverzekering heeft afgesloten (in de volksmond 'inboedelverzekering').
Deze kennisgeving is verplicht en moet gebeuren in de vorm van het overleggen van een verklaring. Deze verklaring is alleen ter informatie.
In artikel L122-9 van het wetboek op de verzekeringen staat dat de verzekeraar een premieverlaging of verlaging van de bijdrage kan doorvoeren als een rookmelder daadwerkelijk is geïnstalleerd. In het tegenovergestelde geval kan in geval van brand een eigen risico van toepassing zijn.
In overeenstemming met artikel L113-11 van het wetboek op de verzekeringen mag de verzekeraar echter geen schadevergoeding weigeren indien geen rookmelder is geïnstalleerd: 'Alle algemene bepalingen betreffende een vervallenverklaring van de verzekerde zijn nietig in geval van overtreding van wet- of regelgeving, tenzij dergelijke schending een misdrijf of opzettelijke overtreding is.' Deze bepaling is bevestigd in een ministeriële reactie van 16 mei: Réponse ministérielle # 78729, JO AN Q van 16 mei 2017, pagina 3644).

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

< Terug naar het overzicht

France Pro Consult

Boterweg 25 - 7371 GK Loenen
Pays-Bas / Nederland
T: +31(0)55-505 32 85
E: info@franceproconsult.com

home > bibliotheek > bent u verzekerd als er geen rookmelder is geïnstalleerd?