De zoektocht naar een koophuis - juni 2017

 

Bent u op zoek naar een koophuis?

U heeft meerdere mogelijkheden om de zeldzame parel te ontdekken.

Van het nauwkeurig bestuderen van advertenties online tot het bij het makelaarskantoor afgegeven dossier; het draait allemaal om tijd, geld en wilskracht.

 

1. Rechtstreeks van een particulier kopen?

Is dat een goed idee? Wat zijn de voordelen?

 

Welke voorzorgsmaatregelen moet u treffen?!

Vanwege de vele voordelen, met name op financieel gebied, is het kopen/verkopen van onroerend goed tussen particulieren verleidelijk. Hiervan getuigen de vele websites die de afgelopen jaren zijn gecreëerd voor het verspreiden van verkoop- en koopadvertenties tussen particulieren. Zonder risico, want ‘beveiligd’ door een notaris, kan deze soort overdracht geschikt zijn voor het kopen van uw toekomstige eigendom.
 

Kopen via particulieren: de voordelen

Het grootste voordeel van het kopen van onroerend goed via particulieren zijn natuurlijk de lage financiële kosten. De afwezigheid van een tussenpersoon zorgt ervoor dat de prijzen niet de pan uit rijzen. De koper profiteert zo van een grotere koopkracht. Te meer omdat de verkoper meer bereid is om te onderhandelen en de prijs te verlagen aangezien hij geen makelaars- of volmachtigingskosten hoeft te betalen.  

Een ander voordeel is dat u beschikt over een onderhandelingspartner die een perfecte kennis heeft van de verkochte woning. De huidige eigenaar heeft meestal in de woning gewoond of woont er nog steeds. Hij is dus de persoon bij uitstek om alle vragen van de koper te beantwoorden.
 

Een aankoop tussen particulieren beveiligen

Natuurlijk zou het verkeerd zijn om te zeggen dat dit soort overdrachten geen enkel risico heeft. Hoewel de overdracht beveiligd wordt door het verlijden van de notariële akte, moet de koper enkele voorzorgsmaatregelen nemen, zoals:  

  • Zich informeren over de onroerendgoedmarkt en de in zijn regio geldende prijzen
  • Geen geld overmaken naar de verkoper vóór het ondertekenen van de akte bij de notaris. Zelfs wanneer de verkoper reserveringskosten ter sprake bent, moet u niet toegeven. Alle overgemaakte bedragen dienen zwart op wit vermeld te worden in de officiële verkoopdocumenten en ALLEEN op de bankrekening van de notaris.

 

2.         De makelaar 

Makelaars zullen u vertellen dat het beroep op de diensten van een makelaarskantoor en van een bon de visite (een formulier dat u tekent voordat u het huis gaat bezichtigen) een garantie is voor efficiëntie en een goede verloop van de overdracht. Is dit waar??

Het klopt dat de makelaar zijn sector en de markttrends perfect kent, waardoor hij heel goed de prijs van een eigendom kan inschatten. Voor eigenaars die willen verkopen, is de garantie op een snelle verkoop veel groter, omdat de makelaar efficiënt is. Voor de koper zijn de mogelijkheden om snel het gewilde eigendom te vinden, ook veel groter.

De oplossing voor een particulier die een eigendom wil kopen of verkopen, is om zich te richten tot een professional, om de juiste keuze te maken. De verkoper moet een makelaar kiezen die hij volledig vertrouwt en die hem niet verplicht om noodgedwongen een exclusieve volmacht te tekenen.

Hij moet de hem voorgestelde diensten, geboden garanties en schriftelijke verplichtingen nauwkeurig bestuderen.

Het is wettelijk verboden voor een makelaar om een vergoeding te ontvangen vóór de definitieve voltooiing van de verkoop; u heeft dus geen enkele financiële verplichting zolang de verkoop nog niet voltooid is.

U heeft geen verplichting tot het bezichtigen van een onroerendgoed-eigendom

Koop/verkoop via makelaarKoop/verkoop tussen particulierenVoordelen Nadelen Voordelen Nadelen
U heeft geen
verplichting tot het
bezichtigen van een
onroerendgoed-
eigendom
 U moet een bon de visite ondertekenen (waarin u
aangeeft niet rechtstreeks contact met de
verkopers op te nemen)
  U moet advertentiekosten betalen
De makelaar regelt de bezichtigingen zelf U moet een verkoopmachtiging afsluiten met 
het makelaarskantoor
U hoeft geen contract te ondertekenen met
makelaarskantoren 
Het kost tijd om het eigendom te laten
bezichtigen
U hoeft geen telefoontjes te managen U heeft de keuze tussen een exclusieve of
eenvoudige volmacht
Kopers geven de voorkeur aan rechtstreeks
contact
Het kost tijd om telefoontjes te beantwoorden
Alle administratieve handelingen worden u uit handen
genomen
Kopers moeten een bon de visite 
ondertekenen
Kopers kunnen onderhandelen over een
lagere prijs
Het rechtstreekse contact verplicht tot
onderhandeling
U krijgt advies over de juiste prijs voor uw eigendom   U heeft de mogelijkheid om voor een hogere
prijs te verkopen dan de marktprijs
U heeft geen enkele garantie op verkoop van uw
eigendom
De kredietwaardigheid van de kopers wordt
gecontroleerd
Er zijn makelaarskosten tot 7% voor de kopers U hoeft geen commissie te betalen U moet potentiële kopers zelf rondleiden
Nieuwsgierigen, dromers en mensen met kwade
bedoelingen worden eruit gefilterd
  De koper wordt veel beter geïnformeerd
 over de uitgevoerde werkzaamheden,
het eigendom, etc. 
U moet afspraken maken om onroerendgoed
-diagnoses uit te laten voeren
Het afgeven van sleutels voorkomt dat u moet reizen     U moet overleggen met de notaris om de
voorlopige koopakte op te laten stellen
U heeft meer mogelijke kopers of verkopers Er is geen contact tussen verkoper en koper   U moet de overdracht volgen en managen
U hoeft geen reclame te maken of advertentiekosten
te betalen
U moet het makelaarskantoor informeren over de
verkoop
   
De organisatie van het in de verkoop zetten
van uw eigendom wordt u uit handen genomen
     
Er zijn geen makelaarskosten voor de verkoper      

 OF DE VERKOPER NU EEN PARTICULIER OF EEN PROFESSIONAL IS: ENKELE ADVIEZEN

Een NIEUW huis (of nieuwbouwhuis) bezichtigen: punten waar u tijdens de bezichtiging op moet letten.

De staat van de muren, de isolatie, de algemene staat controleren, zonder hierbij de staat van de septic tank te vergeten.  

Tijdens de bezichtiging van een huis dat u van plan bent om te kopen, moet u absoluut meerdere elementen controleren.  

Tijdens de bezichtiging is het belangrijk om op verschillende punten te letten. U koopt een huis namelijk in de staat waarin het zich bevindt. Als u niet oplettend genoeg bent geweest, dan heeft u niet de mogelijkheid om de verkoper aan te klagen (behalve wanneer het verborgen gebreken betreft).  

Daarom moet u er allereerst aan denken om de algemene staat van de muren, het plafond en de ramen te inspecteren. Aarzel vervolgens niet om vragen te stellen over de wijze waarop het huis verwarmd wordt en het warme water geproduceerd wordt. Let ook in het bijzonder op het licht, de blootstelling en eventuele geluidsoverlast. Ten slotte, houd ook rekening me de hoogte van de belastingen. 

Tot slot, aarzel niet om meerdere bezichtigingen te doen, als u denkt dat dit nodig is om u gerust te stellen in uw besluit.

 

Een OUD huis bezichtigen: punten waar u tijdens de bezichtiging op moet letten.

Wees tijdens het bezichtigen van een oud huis nog oplettender dan bij een ander type huis. 

Tijdens een bezichtiging voor een onroerendgoedaankoop is het erg belangrijk om zeer nauwkeurig te observeren. Dit geldt des te meer wanneer er sprake is van een oud huis.  

Tijdens de bezichtiging van een oud huis moet u nog beter op bepaalde punten letten. Dat is het geval voor de algemene aanblik van het eigendom. Staat van het plafond, de ramen, de muren… Neem de tijd om alles te controleren. Verdiep u ook in de manier waarop het huis verwarmd wordt, het warm water geproduceerd wordt en nog belangrijker in de hoogte van de belastingen. Bij een oud huis kan dit laatste punt namelijk zeer onaangenaam zijn voor de aankoop. 

Als het huis deel uitmaakt van een verkaveld terrein, informeer u dan over de geldende voorschriften, omdat u zich hiernaar moet schikken. Wees ook bedacht op een opwelling van geestdrift (liefde op het eerste gezicht) tijdens de eerste bezichtiging van een oud huis.

In het algemeen zijn het de afwijkende huizen of een opwelling van geestdrift die ervoor kunnen zorgen dat u alle realiteit uit het oog verliest. 

Daarom moet u een tweede bezichtiging plannen.  


We hopen u hiermee goed geïnformeerd te hebben!

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

< Terug naar het overzicht

France Pro Consult

Boterweg 25 - 7371 GK Loenen
Pays-Bas / Nederland
T: +31(0)55-505 32 85
E: info@franceproconsult.com

home > bibliotheek > de zoektocht naar een koophuis - juni 2017