Een goed schenken en het vruchtgebruik behouden

Een goed schenken en hiervan het vruchtgebruik behouden is een soepele en voordelige techniek, die vaak gebruikt wordt om de overdracht of nalatenschap van het familievermogen te verzekeren via schenking of ouderlijke boedelscheiding bij notariële akte.

 

 


Wat is vruchtgebruik?

 • Het bezit van een goed (appartement, bedrijfsruimte, boot, effectenportefeuille…) kan onderverdeeld zijn onder twee partijen. Men spreekt dan van splitsing van het eigendomsrecht: enerzijds het blote eigendom en anderzijds het vruchtgebruik.

 • De vruchtgebruiker heeft het gebruik van het goed en ontvangt er de ‘vruchten’ van (huur, dividend, ..). Zo kan een vruchtgebruiker van een appartement er wonen, of het verhuren en er de huur van ontvangen, maar hij kan het niet verkopen: de verkoop vereist een overeenkomst tussen de blote eigenares en de vruchtgebruiker.

 • Het vruchtgebruik is van nature tijdelijk en kan zich uitstrekken, met name, tot aan het overlijden van de vruchtgebruiker of tot het moment waarop de vervaldatum is afgesproken. Aan het einde van het vruchtgebruik krijgt de blote eigenares het volledige eigendom van het goed.


Waarom onder voorbehoud van vruchtgebruik schenken van een deel van het vermogen waarover men niet vrij kan beschikken, per schenking of testament, en dat toekomt aan de wettelijke erfgenamen (voorouders en nakomelingen)? 

 • De schenking met het voorbehoud van vruchtgebruik, opgesteld door een notaris, maakt het mogelijk om over te dragen zonder zich te beroven. Bijvoorbeeld wanneer de schenking het hoofdverblijf betreft, kunnen de ouders er blijven wonen totdat zij overlijden, of het verhuren en er de huuropbrengsten van innen.

 • Het andere voordeel is fiscaal: de schenkingsrechten moeten alleen betaald worden over de waarde die noodgedwongen lager is dan de waarde van het volledige eigendom. Bij het overlijden van de vruchtgebruiker vindt de samenvoeging van het vruchtgebruik en het blote eigendom plaats zonder aanvullende belasting, behalve wanneer het overlijden plaatsvindt binnen drie maanden na de schenking.

 

Wat is de waarde van het blote eigendom, waarover de schenkingsrechten worden berekend?
 • Deze waarde wordt berekend volgens een tabel van fiscale taxatie die rekening houdt met de leeftijd van de vruchtgebruiker.
 • Tussen 51 en 60 jaar is dit 50% van de waarde van het goed in volledig eigendom, tussen 61 en 70 jaar 40% en zo verder.
 • Deze tabel wordt tevens gebruikt in het geval van verkoop, om de prijs te verdelen tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenares.
 • In het algemeen moet de vruchtgebruiker zich gedragen zoals een normale eigenaar en ervoor zorgen dat de goederen waarover hij het vruchtgebruik heeft, goed worden onderhouden.
 • Wat betreft het onroerend goed blijven alleen de grote reparaties die in de praktijk een uitzonderlijk karakter hebben voor rekening van de blote eigenares.
 • De vruchtgebruiker moet ook de belastingen dragen, bijvoorbeeld de woonbelasting en de grondbelasting, voor de woning waarin hij woont. Het is mogelijk om de gebruikelijke verdeling van lasten aan te passen met een overeenkomst van vruchtgebruik. Uw notaris zal u misschien adviseren om zo’n overeenkomst op te laten stellen, met het doel om later problemen en moeilijkheden te voorkomen.

  

Waarom onder voorbehoud van vruchtgebruik schenken van een deel van het vermogen waarover men niet vrij kan beschikken, per schenking of testament, en dat toekomt aan de wettelijke erfgenamen (voorouders en nakomelingen)?
 • Wat is de waarde van het blote eigendom, waarover de schenkingsrechten worden berekend?
 • Hoe worden de betrekkingen tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenares geregeld?

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

< Terug naar het overzicht

France Pro Consult

Boterweg 25 - 7371 GK Loenen
Pays-Bas / Nederland
T: +31(0)55-505 32 85
E: info@franceproconsult.com

home > bibliotheek > een goed schenken en het vruchtgebruik behouden