Frankrijk is het land met de meeste tweede huizen - september 2017

Een tweede huis kopen in Frankrijk.  Een project waarover u moet nadenken.

Een tweede huis kopen staat synoniem voor plezier, vakantie en ontspanningsmomenten met familie. Maar daarnaast moet u alle andere aspecten van deze investering niet vergeten, met name met betrekking tot belastingen en het belastingstelsel.


Hoe gedraagt de markt van tweede huizen zich?

Nadat de markt van tweede huizen een tijd in elkaar gezakt was, laat zich nu een verbetering zien, zowel wat betreft het volume als met betrekking tot het bedrag van de transacties. Deze verbetering wordt grotendeels verklaard door de lage rentetarieven en het feit dat de prijzen weer redelijk zijn geworden. De markt voor het topsegment heeft een minder groot bereik dan enkele jaren geleden. Men merkt een duidelijke terugloop van de vraag van buitenlandse klanten, met name Engelsen.


In welke prijsklasse valt een klein huis of een appartement als tweede huis?

De gemiddelde prijzen voor een klein huis of een appartement variëren van 120.000 tot 170.000 euro. Dit is het grootste deel van de huidige transacties wat betreft tweede huizen. Landinwaarts, op het platteland, is het mogelijk om kleine huizen, die gerenoveerd moeten worden, te vinden voor een nog kleiner budget, vanaf 50.000 euro.


Aan welke belastingen moet men denken tijdens de koop van een tweede huis?

Kopers van een tweede huis moeten in hun project ook vaste kosten integreren, zoals grondbelastingen, woonbelasting, belasting voor het ophalen van huishoudelijk afval, maar ook voor het onderhoud van de tuin, de gebouwen; dit zijn kosten die mogelijk op de lange termijn een reden zijn voor wederverkoop. Het is gepast om zeker te zijn van een regelmatig gebruik van het goed, of wanneer dit niet kan, ervoor te zorgen dat het onderhoud overgedragen wordt aan iemand ter plekke – aan een hiervoor gespecialiseerd bedrijf of aan familie.


Wat zijn de fiscale gevolgen?

In het geval van wederverkoop van een tweede huis voor een hogere prijs dan de aankoopprijs, is de gerealiseerde overwaarde belastbaar en volgens de Loi de Finances 2012 zijn de belastingregels strenger geworden: overdrachten van tweede huizen zijn pas volledig vrijgesteld van belasting over de onroerendgoed-overwaarde en CGS/CRDS na dertig jaren van bezit door de eigenaar, wat dus zeer, zeer lang is…


Adviezen

Rekening houdend met de onreduceerbare belastingen, die veroorzaakt worden door het bezit van een tweede huis, moet er voorafgaand lang en goed nagedacht worden over de aankoop. 

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

< Terug naar het overzicht

France Pro Consult

Boterweg 25 - 7371 GK Loenen
Pays-Bas / Nederland
T: +31(0)55-505 32 85
E: info@franceproconsult.com

home > bibliotheek > frankrijk is het land met de meeste tweede huizen - september 2017