Moet je bang zijn voor het recht van voorkoop?

Kan de koper bij de aankoop van een woning worden verdrongen door een andere koper op grond van het feit dat er een voorkeursrecht geldt?


DIA, DPU... Wat schuilt er achter deze acroniemen?


De DPU, het stedelijke voorkeursrecht (droit de préemption urbain), is ingesteld in de jaren 80 om lokale gemeenschappen in staat te stellen bepaalde projecten te realiseren (planning, creatie van voorzieningen) door met voorkeur percelen aan te kunnen kopen in bepaalde zones die zijn vastgelegd in het stadsvernieuwingsplan. Dit recht kan gebouwen, grond en huizen betreffen. Wanneer de DPU wordt 'versterkt', kan het ook gaan om appartementen in flatgebouwen om sociale woningen te creëren. Om erachter te komen of de woning die u wilt kopen of verkopen hieronder valt, moet u een stedenbouwkundig attest aanvragen bij de gemeente.

De gemeente (of de openbare instelling die deze vertegenwoordigt) wordt geïnformeerd over actuele verkopen via een DIA, een intentieverklaring tot vervreemding (déclaration d’intention d’aliéner), een document dat aan hen is overhandigd door de notaris in het kader van het samenstellen van het verkoopdossier van het vastgoed. Dit is een cruciale formaliteit omdat dit achterwege laten de annulering van de verkoop tot gevolg kan hebben.


Wat gebeurt er wanneer de gemeente gebruikmaakt van haar voorkeursrecht?

De gemeente die de DIA ontvangt, heeft twee maanden de tijd om te beslissen.Wanner zij besluit gebruik te maken van het voorkeursrecht – deze beslissing moet worden onderbouwd – gebeurt dat tegen de prijs die door de verkoper is bepaald. In dat geval wordt de koop gesloten onder deze voorwaarden.Als zij een lagere prijs biedt, kan de verkoper deze aanvaarden, of eisen dat de verkoopprijs door de rechter wordt vastgesteld, of afzien van de verkoop.Gebruikmaken van het voorkeursrecht gebeurt vrij zelden. In een rapport uit 2006 bleek dat 0,6% van de DIA's aanleiding was tot voorkoop. Toch leiden deze zaken vaak tot geschillen.


Bestaan er ook andere rechten van voorkoop dan DPU's?

In agrarische gebieden gelden er vergelijkbare mechanismen ten behoeve van de SAFERs (organisaties voor de ontwikkeling van het platteland), in 'gevoelige natuurgebieden', in diverse ontwikkelingsgebieden (ZAD), voor bedrijfjes en ambachtelijk erfgoed in beschermde sectoren. Al deze voorkeursrechten worden 'gezuiverd' onder verantwoordelijkheid van een notaris.


Zijn er nog meer gevallen waarin een andere koper de voorkeur krijgt

Een voorkeursrecht kan iemand het recht geven om iets met voorrang aan te schaffen. Bijvoorbeeld, in geval van de schenking van een pand, kan een ouder bedingen dat in geval van verkoop door de ontvanger, zijn broers en zusters als koper optreden. Ook in dit geval behoort de opdracht om dit recht te zuiveren de notaris toe, die alle nodige uitleg zal geven.


Mogen voorkeursrechten met elkaar concurreren?

In dat geval is de classificering van deze rechten niet altijd duidelijk, maar in principe geniet het algemene belang de voorkeur boven privébelangen.

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

< Terug naar het overzicht

France Pro Consult

Boterweg 25 - 7371 GK Loenen
Pays-Bas / Nederland
T: +31(0)55-505 32 85
E: info@franceproconsult.com

home > bibliotheek > moet je bang zijn voor het recht van voorkoop?